Du học Mỹ tại South Florida University

Trang chủ|Du học| Du Học| Mỹ| South Florida University

South Florida University

Sơ lược về trường


Xếp thứ 8 trong danh sách các trường Đại học triển vọng cùng vi các trường đại học Arizona State, the Ohio State, Purdue, the University of Maryland-College Park, the University of Southern California (theo U.S. News & World Report 2012)

Sinh viên chưa đủ yêu cu nhp học tại USF có thể đăng ký các chương trình Tiếng Anh, Năm 1 Đại học, Dự bị Thạc sĩ do tđoàn giáo dục INTO cung cấp. Sau chương trình Năm 1 Đại học (9 tháng-1 năm), sinh viên được chuyển tiếp vào năm thứ 2 tại USF.

Tại sao lại chọn South Florida University

Xếp hạng 94 về kĩ sư xây dựng

Xếp hạng 8 của Mỹ về tốc độ phát triển nhanh cùng vi các trường đại học: Arizona State, Ohio State, Purdue, Maryland-College Park, Southern California (theo U.S. News & World Report 2011) Sinh viên chưa đủ yêu cu nhp học tại USF có thể đăng ký các chương trình Tiếng Anh, Năm 1 Đại học, Dự bị Thạc sĩ do tđoàn giáo dục INTO cung cấp. Sau chương trình Năm 1 Đại học (9 tháng – 1 năm), sinh viên được chuyển tiếp vào năm thứ 2 tại USF.


Chương trình học

1. Chương trình tiếng Anh:

Tiếng Anh học thuật (Academic English): TOEFL, GRE, GMAT, Ngữ pháp, Tiếng Anh Kinh doanh,

    •       Yêu cầu: Tốt nghip PTTH

    •       Khai giảng: tháng 1,5,8: $6.950/ kỳ (16 tuần/ kỳ, 3 kỳ/ năm)

Tiếng Anh tổng quát (General English): $440 – $495/ tuần (tối thiểu 4 tuần)

    •       Yêu cầu: 16 tuổi trở lên

    •       Khai ging: hàng tháng

 

2. Chương trình Năm 1 Đại học (Undergraduate Pathways):

Ngành đào tạo: Kinh doanh, Máy tính, Kỹ thuật, Khoa học và Tổng quát Yêu cầu: TNPT/ A-Level/ IGCSE, miễn SAT/ ACT

    •       Standard Pathway (2 kỳ): yêu cầu điểm TB≥ 2.5; TOEFL iBT 65-78/ IELTS 5.5-6.0

    •       Accelerated Pathway (1 kỳ): yêu cầu điểm TB ≥ 3.0; TOEFL iBT 79+/ IELTS 6.5+

 

3. Chương trình Đại học :

Ngành đào tạo: rt nhiều chuyên ngành thuộc về Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing, Tài chính, …), Kỹ Thuật, Giáo dục, Dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Nghệ thuật, Khoa học hành vi và Cộng đồng, Khoa học tự nhiên, … Yêu cu: TNPT Điểm TB 3.0/ A-Level/ IGCSE; SAT I 1000 (460 Đọc hiểu, Toán, 440 Viết) hoặc ACT (tiếng Anh/viết 18, Đọc hiểu 19, Toán 19); TOEFL iBT 79/ IELTS 6.5. Chi phí ước tính: $34,408/ năm (bao gồm Học phí, ăn, ở, bảo hiểm, sách,…)

 

4. Chương trình Dự bị Thạc sĩ (Graduate Pathways): 

Dành cho SV có bằng cử nhân 4 năm

Ngành đào tạo: rt nhiều chuyên ngành thuộc về Kinh doanh (MBA, Tài chính, Marketing, …) , Kỹ thuật, Giáo dục, Nghệ thuật và Khoa học, Kiến trúc, … Yêu cầu: TNĐH, Điểm TB ≥ 2.5; hoặc làm bài kiểm tra tiếng Anh tại ASCI. MBA yêu cầu 2 năm kinh nghiệm. Ngoài ra:

    •       Standard Pathway (2 kỳ): TOEFL iBT 65-78/ IELTS 5.5-6.0

    •       Accelerated Pathway (1 kỳ): TOEFL iBT 79+/ IELTS 6.5+

Học phí: $29,590/2 kỳ

 

5. Chương trình Thạc sĩ:

Ngành đào tạo: rt nhiều chuyên ngành thuộc về Kinh doanh (MBA, Tài chính, Marketing, …), Kỹ thuật, Giáo dục, Truyền thông, Nghệ thuật và khoa học, … Yêu cu : TNĐH TOEFL iBT 79/ IELTS 6.5; GMAT ≥ 500, GRE ≥ 1100 (tuỳ ngành) Khai giảng: Tháng 1, 5, 8Chi phí ước tính: $39,360/ năm (bao gồm Học phí, ăn, ở, bảo hiểm, sách,…)


THỦ TỤC HỒ SƠ:

    1      Học bạ PTTH/ Bảng điểm ĐH

    2      BằngTNPTTH/ Bằng TN ĐH

    3      Giấy xác nhận tiền gửi ngân hàng

    4      Phí xét hồ sơ:  Đại học, Thạc sĩ: 50$, các khóa Pathway và tiếng Anh: miễn phí

    5      Điểm IELTS/ TOEFL. SV đăng ký học các khóa Pathway có thể làm bài kiểm tra tại ASCI

    6      Bản kế hoạch học tập (study plan) dài 300-400 từ nếu SV đăng ký xin học bổng, nộp sau khi nhận được Thư mời nhp học

Sinh viên đăng ký học Thạc sĩ cần có thêm: CV, thư giới thiệu, …

Học bổng

Học bổng : 7.000$ – 10.000 $. Số lượng quỹ học bổng là giới hạn, lợi thế cho các bạn đóng phí sớm


ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DU HỌC


Please upgrade IE 8+, Download here