DU HỌC NEW ZEALAND TẠI UNIVERSITY OF WAIKATO

HỌC BỔNG

UNIVERSITY OF WAIKATOThe University of Waikato, Đại học Waikato thành lập năm 1964 với hai khu học xá tại thành phố Hamilton và thành phố Tauranga với gần 10,000 sinh viên theo học. Trường có 7 khoa đào tạo hàng trăm chuyên ngành với cơ sở vật chất hiện đại.ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Học bổng khác :


Please upgrade IE 8+, Download here